Uzm.Dr. Mehmet Can GÜNGEN

Eğitim
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
İş Deneyimi
• Libadiye Özel Tıp Merkezi
• Yeni Bosna Özel Hastanesi
• Haliç Hospital
• Özel İlke Hastanesi
Üyelikleri
Türk Tabipler Birliği
Mesleki Özellikler
• İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
1964 – İstanbul
Mesleki Özellikler
İç Hastalıkları Uzmanlığının yanı sıra psikiyatri uzmanlığı da bulunan hekimlik pratiğinde gerektiği takdirde bu iki branşın birikimiyle hizmet veren bir hekimdir.
Bilimsel Yazılar / Makaleleri
• Akut Myokerd İnfektusünde Dal bloklarının prognoz üzerine kısa ve uzun vadede etkileri
• Rometoid Artritte Akciğer ve Kalp Tutulumu üzerine yapılmış retrospektif çalışma
• Alzheimer hastalığının erken tanısı için geliştirilen Minimente Test Türkiye uyarlamak