Uzm.Dr. Emre TOPAL

Eğitim
1994 Çapa Tıp Fakültesi
2003 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
İş Deneyimi
14 yıldır özel sektör de kardiyoloji uzmanı
Üyelikleri
Türk Tabipler Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği
Yabancı Diller
İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
Bursa 1971
Mesleki Özellikler
Non İnvazif Kardiyoloji
Bilimsel Yazılar / Makaleleri
Hormon replasman tedavisi alan ve almayan postmenapozal kadınlarda PAİ, fbrinojen ve lipit parametreleri düzeyleriyle kroner arter hastalığı görülme oranlarının karşılaştırılmalı çalışması