Politikamız

Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamadaki kararlılığımızı, güncel teknoloji ve nitelikli personeliyle destekleyen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun, Çağdaş, Güvenilir, Hızlı ve Sürekli yenilenen sağlık kuruluşu olmak.
Hastanemiz