Op.Dr. Firuz Kiraz

Özgeçmiş
Doğum Yeri ve Yılı: Antalya-Merkez/1964 Eğitimi:İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi (1982-1991) İhtisas: Şişli Etfal Hastanesi 2.Üroloji Servisi (1996-2000) İş Deneyimi: 21 yıldır Üroloji ve Androloji Uzmanı olarak çalışmıştır. Yabancı Dil: İngilizce Üyelikleri: Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Avrupa Üroloji Birliği, İstanbul Tabip Odası
Mesleki Özellikleri ve İlgili Olduğu Alanlar:
Sistoskopi, tanısal; İdrarda kanama, hematüri, prostat büyümesi ile ilgili açık ve kapalı ameliyatlar(plazmakinetik prostatektomi, TUR(P),transvesical prostatektomi)
Üretral darlık, idrar kanalı darlığı ameliyatları (İnternal üretrotomi, üretroplasti,meatotomi)
Taş hastalığıyla ilgili tedaviler, endoskopik(kapalı) ameliyatlar, taşların böbrek ve kanalından alınması, kırılması,üreteral stent takılmasıve çıkarılması
Üriner sisteme ait tümör, kanser tedavileri ve cerrahisi; nefrektomi , prostatektomi, mesane tümörü (TUR), testis tümörü (orşiektomi)
Pediatrik üroloji ile ilgili ameliyatlar; Hidrosel, inguinal herni (kasık fıtığı), inmemiş testis, kordon kisti, epididim kisti eksizyonu, meatotomi, cerrahi sünnet, hypospadias ( peygamber sünnetli olma ile ilgili ameliyatlar.
İnfertilite (kısırlık) ile ilgili tedavi ve ameliyatlar; varikoselektomi , mikrocerrahi, testis biyopsi
Sertleşme bozukluğu, iktidarsızlık, erken boşalma gibi cinsel fonksiyonla ilgili bozuklukların tedavisi ve takipleri; P-shot(PRP), Penil botox,ESWT( şok dalga tedavisi), penil protez
Katıldığı Seminer, Kurs ve Kongreler:
2. Ulusal Androloji Kongresi(KKTC)
6.Uluslararası Androloji Kongresi(İzmir)
7. Ankara Üroonkoloji Kursu(Antalya)
Lokalize prostat kanseri tedavisi ve tedavi sonrası fonksiyonel sonuçların yönetimi kursu(İstanbul)