Kalite

Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
Sürekli eğitimi desteklemek