İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları politikamız;

Özel Halkalı Kent Hastanesi Organizasyon Şemasında tarif edilen kadro ve sorumluluklar doğrultusunda uygun personeli, mevcut kaynaklar doğrultusunda zamanında temin eder. Çalışanlarımızın özlük haklarının korunması için işlemlerimizi bir düzen içerisinde yaparız. Çalışanın göreve başlamasından,hastane içerisindeki kademe ve deresine adaptasyonları sağlanmaktadır... Hastaneye tıbbi ve idari personel alımı "Personel Alım Kurallarına" göre yapılmaktadır.

Her bir süreç faaliyeti için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, işe göre personel seçimi, sürekli eğitim ile geliştirilmesi, hastane hedeflerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, tanıma, takdir etme ve iyileştirme faaliyetlerine katılım ve yaratıcılığın teşvik edilmesi önemlidir.

Hastanemizin hedeflerine yönelik olarak, iş başvurusunda bulunan adayların, eğitim durumlarını , deneyimlerini ve diğer özelliklerini inceleyerek , referans kontrollerinin yapılmasından sonra işe alım sürecini başlatır.İstihdam politikasını evrensel ilkelere ve ülkemizin iş kanunlarına paralel ilerlemesi için düzenlemeler yapar ve tüm süreçleri denetler.