Doç. Dr. Selahattin ÇALIŞKAN

Özgeçmiş
Doğum Yeri/Tarihi :TERCAN / 07/10/1982
Mezun Olduğu: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık Belgesi: İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 22/03/2013