Radyoloji

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile, vücudu ince dilimler şeklinde kesitler ile inceleyen bir tekniktir. Gelişen teknolojinin sunduğu çok kesitli BT cihazlarının hızı artmış, alabildikleri kesit kalınlıkları azalmıştır. Tek bir nefes tutma süresinde vücut dilimler halinde görüntülenmekte; aralıksız alınan kesitler bilgisayarda işlenerek anatominin daha iyi anlaşılması sağlanabilmektedir, inceleme sırasında hastanın bilgisayarlı tomografi masasında hareketsiz olarak yatması gerekir Masa, cihazın orta kesimine doğru hareket ederken ilgili vücut kesimini görüntülemek için çok sayıda kesitsel görüntü cihaz tarafından alınır. İnceleme sırasında acı ya da ağrı hissi oluşturacak bir uygulama bulunmamaktadır.

Bazı hastalarda damardan pompa ile hızla verilen ilaç ile kanı boyayarak aynı incelemede damarların durumu, kitle ile damarların ilişkisi, kitlenin kanlanma özellikleri ve bazı kitlelerin görülebilir hale gelmesi sağlanır.

Renkli Doppler USG

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir. Akım bilgisi, akımın transdusere olan ve yönü ve hızına göre renklendirilip, B-Mod denilen gri skaladaki damar görüntüsünün içine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir. Grafik şeklinde Doppler spekturumu kullanılarak akım hızlari ölçülür, akım tipleri saptanır.

Ultrasonografi

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları organdan organa değişir. Bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler, Ultrason çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur Ayrıca hastanemizde 4 boyutlu US cihazı ile gebe takibi ve ikinci düzey (ayrıntılı) ultrason ile gebelikte bebeğin gelişimi ve olası anomalilerin erken tanısı yapılabilmekledir.

Mammografi

Mammografi; düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormalliklerin tespit edilmesi amacı ile çekilir Mammografinin gerçek değeri budur. Çünkü bu sayede, hastalık muayene ile tespit edilebilecek safhadan önce saptanır. Bu nedenle kesin hayat kurtarıcıdır.

Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl veya iki yılda bir mammografi çektirmeli ve her yıl uzman bir hekime meme muayenesi olmalıdır. Elli yaşını geçen kadınlar ise her yıl mammografi çektirmeli ve hekime muayene olmalıdır. Meme muayenesi esnasında bulunan şüpheli bir kitlenin yerinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık meme muayeneleri normal olan kadınlarda da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mammografi önerilmektedir. Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Dansitometre, kemik yoğunluğu ölçümüdür. Cihaz düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanarak kemik yoğunluğu ölçümü yapmaktadır. Osteoporoz saptanırsa kişinin aldığı ilaçtan faydalanma oranı için ilaç takibi de belirli aralıklarla bu cihaz ile yapılmaktadır.

Girişimsel Radyoloji

Hastanemizde ince veya kalın iğne ile organ biyopsileri,kist drenajı yapılmakta olup Bu yolla patolojik tanıya gidilebilmektedir.
Bölüm Doktorları

22 Nisan 2021

Uzm. Dr. Murat Erdem

22 Ekim 2015

Uzm.Dr. Mehdi ÖZGÜLERYÜZ