Genel Cerrahi

Hastanemiz Genel Cerrahi Bölümü en son teknolojik imkanlarla hizmet vermekte olup, aşağıda sıralanan ana bölümlerdeki hastalıkların tanısı, tedavisi ve ameliyatları ile ilgili alanında deneyim sahibi uzman hekimler görev yapmaktadır.

1.Meme ve Endokrin Cerrahisi (Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi),
2.Hepatopankreatabilier Cerrahi (Karaciğer, Safra Kesesi ve yolları, Pankreas Hastalıkları),
3.Gastrointestinal Sistem Cerrahi (Mide, İnce – Kalın Bağırsak Hastalıkları ve Anüs Hastalıkları),
4.Genel Ameliyatlar (Ksık Fıtığı, Göbek Fıtığı, İnsizyonel Fıtıklar, Kıl Dönmesi, Acil Ameliyatlar),
5.Endoskopik İşlemler
1Meme ve Endokrin Cerrahisi
A.MEME HASTALIKLARI: Meme kanseri, memede iyi huylu kitleler (fibroadenom, kist, lipom) kadınların emzirme dönemlerinde oluşan meme hastalıkları tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Özellikle meme kanserinde erken tanının önemli olması nedeniyle yıllık tarama programları bilimsel yöntemlerle yapılmaktadır.

B.ENDOKRİN CERRAHİSİ: Tiroid bezi hastalıkları (Guatr), paratiroid bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları ile ilgili gerekli tetkik ve ameliyatlar hastanemizde yapılmaktadır. Daha önce ameliyat edilmiş hastaların takibinde kullanacakları ilaçlar ve yapılması gerekli tetkikler planlanmaktadır.
2Hepatopankreatobilier Cerrahi
A.KARACİĞER: Kist Hidatik (hayvanlardan ağız yolu ile alınan parazitlerin yaptığı kist), karaciğer kanseri ve travmalar nedeniyle karaciğer yaralanmalarının tanı, takip, tedavi ve gerekli görüldüğünde ameliyatları yapılmaktadır.

B.SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI: Safra kesesi taşı ( Kolelithiasis) ve safra kesesi iltihabı (Kolesistit) tedavisi günümüzde en modern teknik olan Laparoskopik Kolesistektomi (kamera yardımı ile kapalı ameliyat) denilen ameliyat yöntemi ile yapılmaktadır. Ayrıca safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
3Gastrointestinal Sistem (Mide, Bağırsak ve Anüs) Cerrahisi
A.MİDE HASTALIKLARI: Mide ülseri, gastrit, mide kanseri ve diğer mide hastalıklarının tanısında Gastroskopi (hortumla mideye girilip kamera yardımı ile incelenmesi) hasta uyutularak, herhangi bir ağrı hissetmeden uygulanmaktadır. Tanı konulan hastaların tedavisi medikal (ilaçla) ya da gerekli görülenlerde ameliyat ile yapılmaktadır. Ayrıca ülsere bağlı mide perforasyonu (delinme) nedeniyle acil ameliyatları yapılmaktadır.

B.İNVE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI: İnce bağırsağın Crohn Hastalığı (mikropsuz bağırsak iltihabı nedeniyle kanama, ishal ve bağırsak darlığı yapan hastalık) ince bağırsak kanseri, kalın bağırsağın Kolit hastalığı), mikropsuz iltihap nedeniyle karın ağrısı, kanlı ishal, tıkanıklık yapan hastalık), kalın bağırsak kanseri, divertikül ve divertikülit (kalın bağırsakta baloncuklar yapan ve zaman zaman iltihaba, tıkanıklığa, apselere ve delinmeye neden olan hastalık) hastalıklarında gerekli tanı ve ameliyatlar hastanemizde yapılmaktadır.

C.ANÜS HASTALIKLARI: Makat girişinde ve hemen içinde oluşan İç ve Dış Hemoroidler (Basur), Anal Fissür (makat girişinde oluşan ve şiddetli ağrı ve kanamaya yol açan ve genellikle kabızlık sonrası oluşan çatlak). Anal Fistül, Anal Apse ameliyatları ve gerekli ilaçlı tedaviler yapılmaktadır.
4Genel Ameliyatlar
A.KASIK FITIĞI: Karın bölgesinin alşt kısmı olan kasıklarda oluşan fıtık hastalığının tek tedavisi cerrahidir ve tanı konulduktan sonra çok fazla beklemeden ameliyatı yapılmalıdır. Zamanla fıtıklarda büyüme olabilir ya da dışarı çıkan fıtık tekrar içeri giremediği durumlarda boğulma yapabilir. Hastanemizde yama (mesh) konularak modern tekniklerle (ameliyat sonrası çok az ağrı oluşturan) fıtık ameliyatı yapılmaktadır.

B.GÖBEK FITIĞI: Göbek ve çevresinde oluşan fıtıklar hastanemizde yama konularak ameliyat edilmektedir.

C.İNSİZYONEL FITIKLAR: Daha önce karın bölgesinden ameliyat edilen hastaların bazılarında dikişlerin açılması nedeniyle ameliyat sonrasında fıtık oluşabilir. Bunlar zamanla büyüyebilir, ağrı ve fıtık kesesine giren organların sıkışmasına sebep olabilir. Bu fıtıkların tek tedavisi cerrahidir. Hastanemizde yama konularak bu tür fıtıkalr ameliyat edilmektedir.

D.KIL DÖNMESİ (P.SİNÜS): Kuyruk sokumunda oluşan kıl dönmesi hastalığı, akıntı şişlik ve ağrı ile seyreder. Tedavi edilmeyen kıl dönmesi bazen apse yapabilir. Hastanemizde kıl dönmesi genellikle kapalı (basit kapama veya plastik cerrahi olarak doku kaydırma şeklinde) ve nadir olarak açık ameliyat tekniği ile tedavi edilmektedir.

E.ACİL AMELİYATLAR: Akut apandisit ve mide perforasyonu (ülsere bağlı mide delinmesi) gibi acil tanı ve tedavi gerektiren hastalıkların ameliyatları hastanemizde yapılmaktadır.
5Endoskopik İşlemler
Hastalarda oluşan yanma, ağrıma, ekşime, ağza acı su gelmesi ve geğirme gibi mide şikayetlerinde hastalığın tanısını koymak ve gerekli tedavileri düzenlemek için Gastroskopi (hortumla mideye girilip kamera yardımı ile midenin incelenmesi) yapılmalıdır. Bu şekilde erken dönemde tanı konulur ve hastalık tedavi edilebilir. Gastroskopi işlemi hastanemizde hasta uyutularak, herhangi bir ağrı duymadan yapılmaktadır.
Bölüm Doktorları

13 Mart 2017

Opr.Dr. Ali Levent IŞIK

16 Aralık 2015

Prof.Dr. Mehmet FERAHMAN