Acil Servis

Acil Servisimiz:
Hastanemize acil olarak başvuran her hasta önce uygun bir bakım alanına alınmakta ve sorumlu uzman doktorumuz tarafından acil ön muayenesi yapılmaktadır. Kurtarıcı tıbbi girişim hemen uygulandıktan sonra gerekiyorsa ilgili branş uzmanı ile iletişime geçilerek, zaman kaybetmeden acil servise gelmesi sağlanmaktadır. Böylece hem her hastanın acil ihtiyacı karşılanmakta, hem de daha sonra planlanabilecek tetkik ve tedaviler branş uzmanının kontrolünde hemen başlatılmaktadır.

Acil hizmetlerde entegrasyon ve yakın hasta takibi, tıbbi hataları ve yanlış anlamaları engellenmektedir. Bu bilinçle kurulan ve hastanın kişisel ihtiyaçlarına duyarlı hareket eden acil servisimiz tüm dallarla tam koordinasyon içinde çalışmakta ve bakım ve takip süreçleri birlikte standardize edilmektedir.

Tıbbi cihazlar kullanılarak hizmet verilen acil servisimizde, 24 saat uzman muayenesi, tüm tahlil ve radyolojik tetkik hizmeti raporlarıyla birlikte sunulmaktadır. Ameliyathane, yoğun bakım, görüntüleme ve laboratuvar ünitelerinin her an hazır ve kolay erişilebilir bir konumda olması, acil servisimizde her tür hastayı tetkik ve tedavi edebilmemizi sağlamaktadır.
Bölüm Doktorları

22 Nisan 2021

Dr. Cafer Almasulu

25 Aralık 2021

Dr.Ali Döngel

25 Aralık 2021

Dr.Remzi Özgökçe

22 Ekim 2015

Dr. Ramin GENÇASLAN