Opr.Dr. Ayşe Veyhürda Dikmen

Özgeçmiş
Ayşe Veyhürda Dikmen, orta öğrenimini Çanakkale Anadolu Lisesi'nde, lise öğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde yapmıştır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda üroloji uzmanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı ünvanı almıştır. Mecburi hizmetini Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde tamamlamış ve 2014-2018 arasında Ankara Polatlı Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmıştır. Ulusal kongre ve sempozyumlarda ve Uluslararası Kongrelerde kendi yazıp sunduğu çok sayıda makalesi ve bilimsel çalışması mevcuttur. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde minimal invaziv yöntem olan Mesane Boynu Enjeksiyonu vakalarını içeren bilimsel çalışması 2016'da Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi'nde sunularak ödül almıştır. 2016'da 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu'nda sunduğu bilimsel çalışmaları nedeniyle jüri özel ödülüne layık görülmüştür. 2018'de Kopenhag'da düzenlenen European Association of Urology'de kendi makalesini sunamk üzere seçilmiş ve ülkemizi bu Uluslararası üroloji kongresinde başarıyla temsil etmiştir. Uyguladığı mesleki girişimler arasında idrar kaçırma tedavileri, prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi, kadın cinsel işlev bozuklukları, erkek cinsel işlev bozuklukları, erektil disfonksiyon tedavileri, prematür ejakülasyon tedavileri, çocuklarda gece işemesinin tanı ve tedavisi, mesane tümörlerinin tanı ve tedavisi, hematüri (kanamalı idrar) tedavileri, kronik interstisyal sistit ve kronik pelvik ağrı tanı ve tedavileri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının etiyolojisine yönelik tanı ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. İngilizce, almanca ve fransızca bilmektedir.
Yabancı Diller
İngilizce
Almanca
Fransızca
Kitaplar
Yaşlanan Omurga, Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve periferik sinir cerrahisi eğitim ve öğretim grubu yayınları no:22, Ankara 2019, ISBN: 978-605-4149-21-6, 107. BÖLÜM, Yaşlı hastada inkontinans ve nöroürolojik sorunlar, Metin Taş, Ayşe V. Dikmen, Özgür Uğurlu
Cerrahi Girişimler
İdrar kaçırmanın minimal invaziv yolla cerrahi tedavisi
Mesane tümörünün plazma kinetik ile cerrahi tedavisi
Tanısal sistoskopi
Üretra dilatasyonu
Retrograd üreteral kateterizasyon
BPH vakalarının plazma kinetik ile tedavisi
Halmium lazerle endoskopik üreter taşı devasi
Hidroselektomi
Varikoselektomi
Cerrahi sirkümsizyon (sünnet)
Üreterorenoskopi
Tedavi Edilen Ürolojik Hastalıklar
İdrar kaçırma işlem bozuklukları
Kadınlarda cinsel işlev bozuklukları
Tekrarlayan idrar yollu enfeksiyonları
Mesane tümörü
Üreter taşı
Üretra darlığı
Prostat büyümesi
Kronik interstisyel sistit
Kronik prostatit
Sertleşme bozuklukları
Erken boşalma
Çocuklarda gece işemesi
Taş Hastalıkları
Üyelikleri
EAU, Avrupa Üroloji Birliği
AUA, Amerikan Üroloji Birliği
TÜD- Türk Üroloji Derneği
TAD-Türk Androloji Derneği
Ankara Tabip Odası
Akademik Geriatri Derneği
ESSM
Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi
Makaleler
1) Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, Esengen S, Aktas A, Effects of treatment with separate LHRH agonists on serum testosteron level and disease progression in patients with locally-advanced or metastatic prostate cancer, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek, Eur Urol Suppl 2016;15(10);e1290

2) Dikmen AV, Guneri C, Yalcin S, Acikgoz O, Ak E, Cetiner S, Ureteral Inguinoscrotal Hernia from a Pelvic Kidney, Vaka sunumu (Case report) Current Urology, 2017;11:51-53 DOI:10.1159/000447194

3) Dikmen AV, New challenges for an old issue: Considering the real aetiology of recurrent haematuria: A urinary system pathology or a complication of antiplatelet and/or anticoagulant treatment? Abstract, EMJ Urology 6.1, May 2018

4) Yazıcı S, Konan A, Dikmen AV, Özen H, Double-barrelled wet ileostomy following pelvic exenteration, Vaka Sunumu (Case report), Urotoday International Journal, 2010 Jun;3(3). doi: 10.3834/uij.1944-5784.2010.06.02 5) Dikmen AV, Tuncel A, Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri: Güncel durum nedir? Androloji Bülteni, 2016; 18(66): 156-159

6) İnci K, Hasçiçek M, Kara O, Dikmen AV, Gürgan T, Ergen A, Sperm Retrieval and Intracytoplasmic Sperm Injection in Men With Nonobstructive Azoospermia, and Treated and Untreated Varicocele The Journal of Urology, Volume 182, Issue 4, October 2009, Pages 1500-1505 https://doi.org/10.1016/j.juro.2009.06.028

7) Yazici S, Inci K, Dikmen A, Ergen A, Bilen CY. Port site and local recurrence of incidental solitary renal plasmacytoma after retroperitoneoscopic radical nephrectomy. Urology. 2009 Jan;73(1):210.e15-7. doi: 10.1016/j.urology.2008.01.031. Epub 2008 Mar 12.

8) Dikmen AV, Tas M, Exploring the Potential Detrimental Effects on Semen Parameters: A Challenging Modality of Treatment of Erectile Dysfunction in Infertile Men, Global Journal of Anestesia and Pain Medicine, Volume 2, Issue2, 136-138, DOI: 10.32474/GJAPM.2019.02.000132

9) Dikmen AV, A Promising and Challenging Non-Invasive Solution to the Troubling Stress Urinary Incontinence: Bladder Neck Injection with Bulking Agents, Global Journal of Anestesia and Pain Medicine, Volume 2, Issue 3, 165-166, DOI:10.32474/GJAPM.2019.02.000138

10) Dikmen AV, Most Challenging Urologic Complaint of Men Ever After- Short Penile Length: What is the Situation in Turkish Men. J Clin & Commun Med Volume 1 Issue 2, page 37-38,1(2)- 2020. JCCM.MS.ID.000108.

11) Dikmen AV, Long Term Promising Outcomes in Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms. Glob J Anes & Pain Med 2(4)-2020. Volume 2- Issue 4, Page 180-181, GJAPM.MS.ID.000142. DOI: 10.32474/GJAPM.2020.02.000142.
Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Posterler
1) Bayraktar N, Günay M, Dikmen A V, Akdogan B, Çakmak F, Şahin A, özen H, P-360, Malign üreteral obstrüksüyonda perkütan nefrostomi etkinliği, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 324, Ulusal Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

2) İnci K, Eren M, Tombul T, Dikmen A V, Taşar Ç, Kendi S, Şahin A, Özen H, Asemptomatik alt pol kalisiyel taşlarının prospektif uzun dönem sonuçları, P-4, Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 324, Ulusal Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

3) Özcan O, Tekgül S, Erkan İ, Guliyev F, Dikmen A V, Yüksel S, Akı F, Özen S, Bakkaloğlu A, Bakkaloğlu M, Pediatrik yaş grubunda böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda ürolojik problemler sonucu etkiler mi, P-43, Ulusal Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 324, Türk Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

4) Dikmen AV, Güneri C, Esengen S, Yalcın S, Acıkgoz O, Ak E, Penil Kısalık yakınmaları Türk toplumunda durum nedir, TP-004, Tartışmalı poster sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

5) Ayyıldız A, Keseroğlu BB, Dikmen AV, Erektil disfonksiyonun tanı ve takibinde geçmişten günümüze nokturnal penil tümesansın yeri, TP-007,Tartışmalı poster sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

6) Dikmen AV, Kadın cinsel disfonksiyonuna dişi bakışı, Türk toplumunda durum nedir; TP-012, Tartışmalı poster sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

7) Dikmen AV, Esengen S, Güneri C, Yücetürk CN, Aktaş A, Yazar VM, Yalcın S, Açıkgöz O, Ak E, Alt üriner sistem semptomlarında günlük tadalafil 5mg ile umut verici sonuçlar, TP-015, Tartışmalı poster sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

8) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Açıkgöz O, Ak E, Nörojenik mesaneli hastalarda üriner sistem enfeksiyon sıklığını azaltan önlem:Temiz aralıklı kateterizasyon, P-005, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

9) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Açıkgöz O, Ak E, Prematür ejakülasyon takibinde eski ama güvenilir bir kriter: İVEZ’in uygulanabilirliği, P-016, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

10) Dikmen AV, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Güneri c, Yalçın S, Yıldız Y, Açıkgöz O, Ak E, Kadın stres üriner inkontinansına minimal invaziv yaklaşım: Mesane boynu enjeksiyonu, P-063, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

11) Dikmen AV, Esengen S, Yücetürk CN, Güneri Ç, Yalçın C, Açıkgöz O, Ak E, Aktaş A, Sürekli salımlı propiverinin kadınlarda aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki sonuçları, P-065, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

12) Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Taşar Ç, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi ve progresyon üzerine etkileri, P-099, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

13) Dikmen AV, Esengen S, Güneri C, Yalcın S, Acıkgöz O, Ak E, Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde etkileyici sonuçlar, TP-028, Tartışmalı poster sunumu, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

14) Yalçın S, Dikmen AV, Güneri C, Açıkgöz O, Ak E, Etiology of recurrent hematuria: Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, P-197117, MP26-01, Moderated poster session 26: Infection and hematuria, WCE2016, World Conference of Endourology 2016, Cape Town,Güney Afrika

15) Dikmen AV, Yalçın S, Güneri C, Promising outcomes in treatment of lower urinary tract symptoms, P-197147, MP22-08, Moderated poster session 22: BPH/luts/Female incontinence, WCE2016, World Confereece of Endourology 2016, Cape Town, Güney Afrika

16) Tunç L, Güneri C, Dikmen AV, Yalçın S, Ak E, Açıkgöz O, Gazel E, Establishing the Standard for Preserving the Bladder Neck During Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy: Challenging Results, P-204746, MP13-11, Moderated poster session 13: Robotic laparoscopic surgery, WCE2016, World Conference of Endourology 2016, Cape Town, Güney Afrika

17) Dikmen AV, Yalçın S, Güneri C, Açıkgöz O, Ak E, Yücetürk CN, A promising minimally-invasive solution to the troubling stress urinary incontinence: Bladder neck injection with bulking agents, P-197087, MP22-09, Moderated poster sesssion 22: BPH/LUTS/Female incontinence, WCE2016, World Conference of Endourology 2016, Cape Town, Güney Afrika

18) Dikmen AV, Esengen S, Guneri C, Yalcin S, Effects of treatment with seperate LHRH Agonists, on serum testosteron level and disease progression in patients with locally advanced or metastatic prostate cancer, MP21-16, Moderated poster session 21: Oncology Miscellaneous, WCE2016 (World Conference of Endourology), Cape Town, South Africa, 10 Nov 2016

19) Keseroğlu BB, Ayyıldız A, Dikmen AV, Yazar VM, Kaçan T, A rare complication after nephroureterectomy: Iliac artery thrombosis, P-054, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs 20) Yücetürk CN, Özgür BC, Keseroğlu BB, Yazar VM, Dikmen AV, Ayyıldız A, Should base biopsies from each tumor be taken in multifocal bladder tumors, P-122, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs 21) Dikmen AV, Esengen S, Arslan H, Bitik S, Best with daily tadalafil in terms of lower urinary tract symptoms. What is the current situation in our population, TP-07, 13th Eurasian Andrology Summit, 2-4 Şubat 2017, Nice, Fransa

22) Dikmen AV, Kadın cinsel disfonksiyonuna farklı bakış: Türk kadın popülasyonunda durum nedir? PP-24, Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 mayıs 2018, Bodrum

23) Dikmen AV, Eski bir kritere yeni bakış açısı: Prematür ejakülasyonu olan hastaların İVEZ ile değerlendirilmesi, P-33, Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 mayıs 2018, Bodrum

24) Dikmen AV, Esengen S, Arslan H, Bitik S, The effects of newly introduced propiverine hydrochloride extended release treatment of symptoms of overactive bladder on Turkish women, Poster, 13th Eurasian Andrology Summit, 2-4 Şubat 2017, Nice, Fransa

25) Dikmen AV, Oskay K, Aktas A, Best with daily tadalafil in terms of lower urinary tract symptoms: What is the current situation among Turkish men? Poster-73, World Meeting on Sexual Medicine, ESSM, ISSM, 28 Feb-3 March 2018, Lisbon, Portugal
Ulusal ve Uluslararası Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar
1) Dikmen AV, A challenging evaluation for etiology of recurrent hematuria: Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, Sözlü sunum, AM18-4952, Presentation 886, EAU18, Avrupa Üroloji Kongresi 2018, Kopenhag Danimarka

2) Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Güneri C, Yalcın S, Tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu, üriner sistem patolojisi mi, SS-40, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

3) Güneri C, Yalcın S, Dikmen AV, Açıkgöz O, Ak E, Tunç L, Benign Prostat Hiperplazisinde Holmium Lazer Enükleasyonu (HoLEP): İlk sonuçlarımız, SS-24, 25. Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

4) Dikmen AV, Güneri C, Yalçın S, Açıkgöz O, Ak E, Prematür ejakülasyon tedavisinde hasta uyumu ve sonuçlar, Sözlü sunum, SS-22, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

5) Dikmen AV, Esengen S, Güneri C, Yücetürk CN, Aktaş A, Yazar VM, Alt üriner sistem semptomlarında tadalafil 5mg ile durum nedir, SS-33, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

6) Dikmen AV, Güneri C, Esengen S, Penil kısalık yakınmaları: Türk toplumunda durum nedir, SS-31, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

7) Dikmen AV, Güneri C, Açıkgöz O, Yalçın S, Ak E, Nörojenik mesaneli hastalarda üriner sistem enfeksiyon sıklığını azaltan önlem: Temiz aralıklı kateterizasyon, SS-26, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

8) Dikmen AV, Esengen S, Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Umut Verici Sonuçlar, Sözlü sunum, SS-18, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

9) Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi ve progresyon üzerine etkileri, Sözlü sunum, SS-19, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

10) DikmenAV, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Yıldız Y, Stres Üriner İnkontinansın Minimal İnvaziv Tedavisi: Mesane Boynu Enjeksiyonu, Sözlü sunum, SS-23, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

11) Dikmen AV, Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu üriner sistem patolojisi mi? Sözlü sunum, SS-25, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

12) Dikmen AV, Esengen S, Yücetürk CN, Sürekli salımlı propiverinin aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki etkileri, Sözlü sunum, SS-34, 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

13) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik polülasyonda tekrarlayan hematüri etiyolojisi: Komplikasyon mu üriner sistem patolojisi mi? SS-011, SÖZLÜ SUNUM, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

14) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik hastada stres üriner inkontinansın minimal invaziv tedavisi: Mesane boynu enjeksiyonu, SS-015, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

15) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik popülasyonda mutlu cinsel yaşam: Prematür ejakülasyon tedavisinde hasta uyumu ve sonuçlar, SS-038, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

16) Dikmen AV, Esengen S, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi üzerine etkileri, SS-045, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

17) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik yaş grubundaki erkeklerde alt üriner sistem semptomları: Silodosine yanıt, SS-052, Sözlü Sunum, 9. Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

18) Dikmen AV, Güneri C, Yalcin S, A new look at the last practical saviour before uncontrollable incontinence: Bladder neck injection with bulking agents for stress incontinence, O20, sözlü sunum, 5th Meeting of the EAU Section of Ueo-Technology (ESUT), Athens, Greece: 8 Temmuz-10 Temmuz 2016

19) Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, Esengen S, Aktas A, Effects of treatment with separate LHRH agonists on serum testosteron level and disease progression in patients with locally-advanced or metastatic prostate cancer, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek

20) Yalcın S, Dikmen AV, Güneri C, Etiology of recurrent hematuria: Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek

21) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Kılınç H, What is the current situation in lower urinary tract symptoms with daily tadalafil, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek

22) Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, A promising minimally-invasive solution to the troubling stres urinary incontinence: Bladder neck injection with bulking agents, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek

23) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Acikgoz O, Ak E, Yücetürk CN, The effects of propiverine hydrochloride extended release treatment of symptoms of overactive bladder, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek.

24) Dikmen AV, Mirabegronun geriatrik yaş grubundaki kadınlarda aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki sonuçları, Sözlü sunum 022, 11.Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya

25) Dikmen AV, Geriatrik hastada stres üriner inkontinansa minimal invaziv yaklaşım: Mesane boynu enjeksiyonu, Sözlü sunum 008, 11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya

26) Dikmen AV, Kadın Cinsel Disfonksiyonuna Dişi Bakışı:Türk toplumunda durum nedir? Sözlü sunum 023, 11.Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya

27) Dikmen AV, Prematür ejakülasyon takibinde eski ama güvenilir bir kriter: İVEZ’in uygulanabilirliği, Sözlü sunum 011, 11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Belek, Antalya

28) Dikmen AV, Coşkun B, Stres üriner inkontinansın minimal invaziv tedavisi: Mesane Boynu enjeksiyonu, Sözlü Sunum 034, TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5-9 Ekim 2016,
Kongreler
Türk Üroloji Kongresi 2007
10. Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Belek, Antalya
1.Türk Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu Kursu, 12-13 Aralık 2015, Ankara